SERVICE

บริการ

- บริการ ดูแลเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย

- บริการ ดูแลเด็กเล็ก พี่เลี้ยงเด็ก ตั้งแต่แรกคลอด จนถึง 5 ขวบ

- บริการ ทั้งแบบประจำ และ ไป-กลับ

พี่เลี้ยงเด็ก  

      หน้าที่ 

 1. จัดเตรียมอาหารเสริม  นม  ของว่าง
 2. อาบน้ำ จัดเตรียมเสื้อผ้า  แต่งตัว
 3. ดูแลทำความสะอาดห้องนอน ห้องน้ำน้อง บริเวณที่เล่นของน้อง
 4. เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนการบ้านน้อง ฝึกอ่าน เขียน วาดภาพ
 5. ซักรีดเสื้อผ้าน้อง ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้น้อง เช่น ขวดนม จานชาม เครื่องใช้ ของเล่นน้อง
 6. ดูแลความปลอดภัยของน้องตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยง
 7. ช่วยเหลืองานบ้านที่เกี่ยวกับงานน้อง
 8. เช็ดตัวลดไข้ การรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมน้อง
 9. ให้นมเด็ก ป้อนอาหาร
 10. การเช็ดตัวลดไข้น้อง
 11. ดูแลเสริมทักษะ ฝึกพัฒนาการน้อง

คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็ก

              พนักงานจบหลักสูตร  การดูแลเด็กเล็ก  อายุ  18 ปีขึ้นไป  มีใจรักงานด้านการดูแลเด็ก ผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มีวุฒิพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ / เฝ้าไข้

              หน้าที่


              1.  ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น  อยู่เป็นเพื่อน พูดคุย
              2.  อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
              3.  จัดเตรียมอาหาร ของว่าง ให้ยาตามแพทย์สั่ง
              4.  ให้อาหารทางสายยาง  ดูดเสมหะ  พลิกตะแคง
              5. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ภาชนะ ของใช้ส่วนตัว
              6.  ทำความสะอาดบริเวณที่อยู่  ซักรีดเสื้อผ้า หรืออื่น ๆ ตามอาการของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย

คุณสมบัติ

              พนักงานดูแลผู้สูงอายุ  ดูแลผู้ป่วย จะได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ มีใจรักงานด้านบริบาลผู้สูงอายุ  ผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มีวุฒิพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3  อายุ 18 ปีขึ้นไป

แม่บ้านทำความสะอาด

              หน้าที่


              ทำความสะอาดบ้านโดยทั่ว ๆ ไป ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ทำอาหาร อุ่นอาหาร หุงข้าว ล้างจาน  รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ เช็ดกระจก เปิดปิดประตูเมื่อรถเข้าออก หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านทั้งหมด ทำงานตามลักษณะงานบ้าน
ของแต่ละบ้าน